In atentia urmatoarelor categorii de detinatori de bunuri (terenuri, animale, cladiri/constructii, mijloace de transport si instalatii pentru agricultura:

-Persoane fizice cu domiciliul in orasul Magurele;

-Persoane fizice cu domiciliul in alte localitati care detin bunuri pe raza orasului Magurele;

-Persoane Juridice cu sediul social in orasul Magurele;

-Persoane juridice cu sediul social in alte localitati care detin bunuri pe raza orasului Magurele.

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ – teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente .

Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia  prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia.

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.28/2008 si Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, va solicitam sa va prezentati la sediul Primariei Orasului Magurele, Biroul Registrul Agricol in vederea depunerii declaratiei.

Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primariei Orasului Magurele au obligaţia să trimită declaraţia  prin poştă sau email , completata si semnata.

 

Pentru transmiterea declarației prin email:

Pasul 1 –  descărcați, completați si semnați declarația

DESCARCA DECLARATIE REGISTRUL AGRICOL. (doc)

sau

DESCARCA DECLARATIE REGISTRUL AGRICOL. (pdf)

Pasul 2 – scanați declarația  semnată

Pasul 3 – transmiteți declarația scanată in format PDF către registrul agricol

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Telefon (obligatoriu)

  Atașați declarația completată și scanată (format PDF, JPG)

  Sunt de acord cu Politica de confidențialitate a site-ului.

   

  Notă: Pentru mai multe informații vă puteți adresa Primăriei Orașului Măgurele – Serviciul Registrul Agricol  prin email la adresa  registrulagricol@primariamagurele.ro sau la telefon : (021) 457-4098  – Registrul Agricol.