Sistem de iluminat modern pe 28 de străzi din Măgurele, cu fonduri europene

Autoritățile locale au semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului “Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat public în orașul Măgurele”.

Concret, cu fonduri europene obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3.1 C – Iluminat public, 28 de străzi din oraș vor beneficia de un nou sistem de iluminat public modern, economic și ecologic, menit să aducă și un plus de siguranță zonelor în care va fi realizat. Cu atât mai mult cu cât pe unele dintre străzile cuprinse în proiect nu există în prezent sistem de iluminat.
Bugetul total alocat extinderii și modernizării rețelei de iluminat public din Măgurele este de 5.774.105,62 lei (aproximativ 1, 3 milione de euro), din care: 5.658.623,51 (peste 1,15 milioane euro) fonduri europene și doar 115.482,11 de lei (aproximativ 23.400 de euro) reprezintă finanțare de la bugetul local.

Rețea de iluminat, veche de peste 30 de ani

Cu o vechime cuprinsă între 30 și 40 de ani, rețeaua de iluminat public existentă în zonele în care vor începe lucrările este într-o stare precară, iar modernizarea și extinderea acesteia este imperios necesară, spun specialiștii care au realizat expertiza ce a stat la baza obținerii fondurilor europene necesare realizării proiectului.
“Starea generală actuală a sistemului de iluminat public este precară din punct de vedere al eficienţei energetice, al stării tehnice și estetice a ansamblurilor componente ale sistemului de iluminat (corpuri, suporți, cabluri, cutii electrice, instalații de punere la pământ), dat fiind că:
• în mare parte, tehnologia folosită la iluminatul public este depăşită din punct de vedere tehnic şi energetic, randamentul energetic al iluminatului public fiind mult sub cel de dorit;
• randamentul luminos al corpurilor de iluminat existente este scăzut și din perspectiva poluării luminoase, evidente în multe din zonele orașului;
• sistemul de iluminat nu este dotat cu facilități de dimming sau de acordare a nivelului de iluminare cu condițiile meteo și de trafic reale;
• vechimea reţelei de iluminat stradal şi a suporților (stâlpi, console, armături) este de peste 30 ani, cu excepţia zonelor reabilitate recent, existând un potenţial ridicat de reabilitare/modernizare şi reducere a consumului / costurilor aferente;
• consumul de energie electrică este ridicat comparativ cu un consum al unui sistem de iluminat similar, dar dotat cu corpuri de iluminat eficiente energetic, cum sunt corpurile de iluminat cu LED;
• se înregistrează un consum de energie reactivă datorat în mare parte unui factor mic de putere al consumatorilor;
• se înregistrează pierderi importante de energie cauzate de arhitectura liniilor electrice, pe lungimea acestora;
• suporții corpurilor de iluminat și ai liniilor electrice sunt în mare parte afectați și depășiți fizic, tehnic și estetic” – sunt doar câteva dintre motivele nevoii de modernizare și reabilitare a rețelei electrice enumerate de experți.
Având în vedere toate acestea, dar și nevoia adaptării infrastructurii edilitare la modernizarea și dezvoltarea per ansamblu a orașului și importanța reducerii poluării – una dintre prioritățile administrației locale, lista de necesități s-a extins la:
• modernizarea sistemului existent de iluminat public prin implementarea unor soluții de iluminat eficiente atât din punct de vedere al protecției mediului, cât si din punct de vedere economic și financiar;
• extinderea sistemului de iluminat public pe străzile unde nu există, atât pentru siguranța locuitorilor, cât și pentru creșterea calității și îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora;
• reducerea poluării luminoase și asigurarea unui iluminat corespunzător pe timp de noapte, astfel încât să corespundă cu parametrii luminotehnici impuși prin normativele în vigoare;
• introducerea soluțiilor pentru valorificarea energiilor regenerabile cel puțin la nivelul zonelor pietonale.

În plus, noua infrastructură a iluminatului public va putea fi utilizată pentru extinderea sistemului de supraveghere video a zonelor care, în acest moment, sunt considerate cu risc de producere de infracțiuni sau contravenții. Dar, prima etapă în atingerea climatului de siguranță specific unei comunități europene este reprezentantă de îmbunătățirea calității rețelei de iluminat public.

Economie de peste 93.000 de lei la buget

Din punct de vedere tehnic, în cifre, proiectul “Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat public în orașul Măgurele” va arăta astfel:
• 21,10 kilometri de rețea electrică de iluminat nouă vor fi realizați, în total, pe cele 28 de străzi pe care se vor derula lucările;
• 573 aparate de iluminat cu surse LED vor fi montate;
• 552 stâlpi metalici vor fi incluși în noua rețea;
• 26 de cutii de separare și comandă;
• 573 module de comandă telegestiune;
• 26 analizoare parametri rețea;
• 1 stație de lucru sistem telegestiune a iluminatului public;
• 12 ansambluri fotovoltaice compuse din: panou fotovoltaic, aparat de iluminat, stâlp metalic, acumulator.
Iar potrivit estimărilor specialiștilor, prin realizarea noii rețele, consumul anual de energie primară în iluminat va scădea cu peste 168.000 de kwh/an, reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră va fi de peste 57%, în timp ce utilizarea tehnologiei LED va aduce o scădere a costurilor la bugetul primăriei de peste 93.200 de lei/an.

În mod concret, proiectul include modernizarea modernizarea sistemului de iluminat public pe strada Zorilor și extinderea sistemului de iluminat public pe alte 27 de artere: str. Afinului, str. Arcului, str. Argeș Tronson 2, str. Atomiștilor Tronson 3, str. Atomiștilor Tronson 4, str. Azurului, str. București, str. Capricornului, str. Constructorilor, str. Emisferei, str. Fecioarei, str. Ficusului, str. Leului, str. Mălinului Tronson 1, str. Neptun, str. Olimp Tronson 4, str. Olteni, str. Răchitei Tronson 2, str. Racului, str. Râului, str. Romaniței Tronson 2, str. Romaniței Tronson 3, str. Șoimului, str. Ștrandului, str. Tangenței, str. Uranus și
str. Viitorului.

Proiectul derulat acum vine în completarea celor care au vizat modernizarea releței de iluminat public în zona centrală a orașului sau extinderea sistemului de iluminat pe DJ 401 (secțiunea Vârteju – Bulgaru) și pe străzile Deal, Morii, Țigaretei, Lotusului și Peștilor, proiect care a dus la dublarea numărului de corpuri de iluminat stradal cu LED de la 800 la peste 1.600, ceea ce a generat o scădere semnificativă a costurilor de consum.
Ceea ce este, însă, extrem de important: modernizarea rețelei de iluminat a adus deja beneficii majore la capitolul siguranță, contribuind la descurajarea infracționalității și la îmbunătățirea circulației rutiere și pietonale.