Grădinițe

Sunt instituţiile care asigură învăţământul preşcolar pentru copiii în vârsta de 3-6(7) ani printr-un program normal, şi prelungit. Pe raza orașului Măgurele funcţionează un număr de 4 grădiniţe de stat pe cele doua programe dintre care 3 cu program normal și una cu program prelungit.

Două dintre acestea functionează în centrul orașului,  una în Vârteju iar cea de-a patra în Dumitrana. În aceste instituţii de învăţământ preşcolar sunt cuprinşi 260 de copii cu vârste cuprinse între 3- 6 ani..

Datorita unei bune colaborari (ani de-a randul) cu autoritatile locale, gradinitele din Magurele au beneficiat de modernizari si dotari la standarde europene, ceea ce a condus la oferirea de servicii educationale de specialitate si implicit, cresterea prestigiului invatamantului prescolar din Magurele.

Gradinița NR.1 – Măgurele


Odată cu construirea platformei, cu mărirea numărului de salariaţi, Institutul de Fizică Atomică a hotărât construirea unei grădiniţe cu orar prelungit. Aceasta începe să funcţioneze în anul 1975. Unitatea şcolară deservea în exclusivitate numai copiii angajaţilor institutului de unde numele de mai târziu „ Grădiniţa I.F.I.N.”

Ulteriror Grădiniţa cu program prelungit I.F.I.N. devine Grădiniţa devine Grădiniţa cu program prelungit Nr.1 situată în Platforma Măgurele. Oferta educationala a gradinitei este variata, satisfacand cerintele parintilor atat din comunitate, cat si din vecinatatea acesteia.

Gradinita cu program prelungit Măgurele Nr. 1 are în prezent 10 grupe cu peste 270 de copii. Grădiniţa este încadrată cu cadre didactice de specialitate şi grade didactice. Din cele 24 de cadre didactice, 19 sunt educatoare titulare şi 5 educatoare suplinitoare.  Gradinița este dotată cu mobilier la standarde europene, colorat foarte vesel si pe gustul copiilor.

Gradinița NR.2 – Măgurele


Gădiniţa cu program normal (8-12)  se află pe strada Călugăreni, Nr.8 între primăria Măgurele şi Biserica cu Hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. Localul acestei grădiniţe este intr-o cladire cu istorie şi anume fosta Şcoală Generală Nr.137, şcoală tip „ Spiru Haret” construită in anul 1905.

Din anul 2008 pana in 2012 poarta denumirea de structura si apartine de Gradinita cu program prelungit din Magurele , aceasta avand personalitate juridica. Incepand cu 1 septembrie 2012 se numeste Gradinita nr.2 Magurele , fiind arondata la Gradinita nr.1 Magurele.

Gradinița NR.3 – Vârteju


În anul şcolar 1971 – 1972, doamna Dorcioman Amalia întreprinde demersurile necesare pentru înfiinţarea unor grădiniţe în satele: Vârteju, Dumitrana şi Pruni. Obţinând aprobarea de la I.S.M.B. în 1972 se înfiinţează „ Grădiniţa cu orar normal” (8 – 12) în satul Vârteju. Grădiniţa a funcţionat cu 2 grupe (mare şi mică) iar din 1981 a funcţionat cu 3 grupe ( mică, mijlocie şi mare ).

În anul 2012 primăria a făcut o investiţie considerabilă în acest local, modernizându-l. S-au alocat fonduri pentru renovarea totală a clădirii: introducerea de apa curentă, construirea de toalete interioare, astfel că cele două grupe (45 de copii) funcţionează în condiţi optime sub îndrumarea doamnelor educatoare: Dicu Elisabeta şi Ion Sabina.Din septembrie 2012 poarta denumirea de Gradinita nr.3 Varteju si este unitate arondata la Gradinita nr.1 Magurele.

Gradinița NR.4 – Dumitrana


Secţia de grupe cu preşcolari Dumitrana funcţionează din anul 1975 în acelaşi local cu şcoala ( clasele I- IV ).

Grădiniţa beneficiază pana in 2008 de un spaţiu renovat având: o sală de clasa cu mobilierul aferent, un hol, o toaletă cu apa curentă, incalzire centrală, spaţiu de joacă amenajat în faţa grădiniţei, aparatură modernă ( TV, Video).