Orașul Măgurele este cunoscut ca fiind cel mai mare și modern centru științific din România în domeniul fizicii nucleare și a laserilor.  Institutul de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele a fost înfiinţat în anul 1956 din Institutul de Fizică al Academiei, fondat în 1949 sub conducerea savantului Horia Hulubei, care a fost şi primul director IFA. Fondarea IFA marchează începutul creării unei comunităţi de elită şi a unei şcoli de renume pentru ştiinţa românească, IFA devenind de-a lungul timpului leagănul fizicii româneşti.

Foto: Horia Hulubei , Ioan Ursu

Dezvoltarea Platformei de Fizică de la Măgurele şi-a atins apogeul în anii ’70 prin concentrarea unui potenţial uman, a unei infrastructuri de cercetare, învăţământ şi chiar social, toate aceste aspecte fiind destul de impresionante pentru vremea aceea. Știinţa care se făcea la Măgurele a devenit cunoscută în comunitatea internaţională şi a impus un standard întregii cercetări româneşti. În 1973 IFA a fost înglobată, alături de alte unităţi de cercetare şi învăţământ de profil din ţară, în Institutul Central de Fizică (ICEFIZ), aflat în componenţa Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (CSEN).

În 1977 ICEFIZ a fost reorganizat prin apariţia principalelor institute de cercetare de fizică şi unităţi tehnologice din ţară, specializate pe domenii: Platforma Măgurele – fizică şi inginerie nucleară, laseri şi plasmă, materiale, fizica pământului, ştiinţe spaţiale, aparatură nucleară; Cluj-Napoca – tehnologii izotopice şi moleculare; Iaşi – fizică tehnică; Râmnicu Vâlcea – apă grea.

IFA a reapărut ca instituţie publică cu personalitate juridică în ianuarie 1990, în subordinea directă a guvernului, prin preluarea unităţilor de cercetare din ICEFIZ odată cu desfinţarea CSEN. În 1996 IFA a fost practic dezmembrată prin apariţia institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare de astăzi, pe Platforma Măgurele existând în prezent noua astfel de institute naţionale (fizică şi inginerie nucleară; laseri, plasmă şi radiaţie, plus ştiinţe spaţiale; fizica materialelor; fizica pământului; optoelectronică).

În prezent, în Orașul Măgurele se regăsesc 9 institute de cercetare națională:

Institutul de Fizică Atomică (IFA)
www.ifa-mg.ro

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH)
www.nipne.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM)
www.infim.ro

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Optoelectronica (INOE 2000)
www.inoe.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Masurării (INCDMTM)
www.incdmtm.ro

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Pământului (INFP)
www.infp.ro

Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR)
www.inflpr.ro

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare (IMNR)
www.imnr.ro

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – (INCDMRR-ICPMRR)
www.incdmrr.ro

Începând cu anul 1999, prin semnarea Contractului de Asociere la EURATOM, IFA asigură coordonarea participării cercetării româneşti la Programul European de Fuziune Termonucleară Controlată pentru Energie (prin proiecte câştigate anual prin competiţie internaţională), parte a Programelor Cadru ale Uniunii Europene. În perioada 2001-2006 IFA a asigurat conducerea Programului “Cercetare fundamentală de interes socio-economic” CERES din Planul Naţional pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare iar în intervalul 2005-2008 a asigurat conducerea Modulului “Proiecte complexe de C-D, ariile tematice socio-economic şi umanist, fizică nucleara şi stiinţe de bază” din Programul CEEX.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH)