COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul
Planului Național De Redresare Și Reziliență
Componenta 10- Fondul Local
I.4- Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1

Obiectivul contractului de finanțare: Actualizare PUG pe suport GIS

Nume beneficiar: UAT ORAȘUL MĂGURELE

Obiectivele proiectului: este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de acrește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 609.233,35 lei

Dintre care:     valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului 609.233,35 lei 
                           valoarea totală neeligibilă 0 lei

 

Valoarea totală a proiectului

(cu TVA)

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului Valoarea eligibilă din PNRR

(fără TVA)

Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR Valoarea totală care nu este eligibilă
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
1=2+5 2=3+4 3 4 5
609.233,35 609.233,35 511.960,80 97.272,55 0
                                                                        Din care
Componenta împrumut PNRR 511.960,80 0 0
Cuantum TVA 0 97.272,55 0

 

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare:

  • data de începere a proiectului: 15.11.2022
  • perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni

 

                                 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

                          https://mfe.gov.ro/pnrr/             (https://www.facebook.com/PNRROficial/)