COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul

Planului Național De Redresare Și Reziliență

Componenta 5- Valul Renovării

Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1,runda 1

 

Obiectivul contractului de finanțare: Eficientizare Energetică Imobile Locuințe Colective În Orașul Măgurele

Nume beneficiar: UAT ORAȘUL MĂGURELE

Obiectivele proiectului: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică);

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 11.935.115,69 lei

                        valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului 11.935.115,69 lei

                        valoarea totală neeligibilă 0 lei

 

Valoarea totală a proiectului

(cu TVA)

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului Valoarea eligibilă din PNRR

(fără TVA)

Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR Valoarea totală care nu este eligibilă
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
1=2+5 2=3+4 3 4 5
11.935.115,69 11.935.115,69 10.029.508,98 1.905.606,71 0
                                                                        Din care
Componenta împrumut PNRR 10.029.508,98 0 0
Cuantum TVA 0 1.905.606,71 0

 

 

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare:

  • data de începere a proiectului: 15.12.2022
  • perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni

 

                                 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

 

                          https://mfe.gov.ro/pnrr/             (https://www.facebook.com/PNRROficial/)