Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Măgurele.

Inventar