Primăria Măgurele în parteneriat cu Societatea de Transport București (STB) au introdus liniile preorăşeneşti 426, 428, 464 și 781 pentru asigurarea transportului în comun. 

Începând cu 1 ianuarie 2019, liniile preorăşeneşti vor căpăta indicative noi, de linii regionale, adică va fi adăugată litera „R” înaintea numărului de linie şi vor fi atribuite numere noi.

[Actualizat 30.05.2019]  

Program linia de Autobuz R426 Ghencea – Dumitrana – Pruni

 

 

 

 

 

 

 

Program linia de Autobuz R428 Ghencea – Aluniș – C.F.R. PROGRESUL

 

 

 

 

 

 

 

Program linia de Autobuz R464  Depoul Alexandria – Vârteju

La data de 03.02.2019,  a intrat în vigoare prelungirea liniei R464 (Depoul Alexandria – Vârteju) pe o serie de străzi din localitatea Vârteju, și anume: str. București, str. Drum Nou, str. Uranus, str. Bulgarului, str. Puțului și str. Sârbilor. În Vârteju, capătul de linie al autobuzului R464 va fi pe strada Uranus, unde va staționa pentru câteva minute.

 

 

 

 

 

 

 

Program linia de Autobuz expres 781  Gara Basarab – Măgurele – ELI NP