COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul

Planului Național De Redresare Și Reziliență

Componenta 10- Fondul Local

I.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde

Infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

I.1.3- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncarcare vehicule electrice

Titlul apel: PNRR/2022/C10/I1.2, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1

 

Obiectivul contractului de finanțare:„Dezvoltare infrastructură sisteme inteligente de management local la nivelul UAT Oraș Măgurele” care vizează implementarea infrastructurii TIC în Orașul Măgurele, Județul Ilfov.

Nume beneficiar: UAT ORAȘUL MĂGURELE

Obiectivele proiectului:prin susținerea implementării sistemelor inteligente de management urban/local, se aduce o contribuție majoră la creșterea siguranței rutiere.

Aceste măsuri vor conduce la eficientizarea transportului public, la creșterea siguranței în trafic, precum și la tranziția digitală a managementului localității.

Prin asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncarcare vehicule electrice – va fi încurajată achiziția de vehicule electrice și implicit schimbarea vehiculelor cu propulsie pe bază de combustibili fosili cu cele electrice, contribuind astfel la reducerea poluării din cadrul localităților.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 3.807.708,45 lei

                        valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului 3.807.708,45 lei

                        valoarea totală neeligibilă 0 lei

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare:

  • data de începere a proiectului: 06.01.2023
  • perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni

 

                                 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

 

                          https://mfe.gov.ro/pnrr/             (https://www.facebook.com/PNRROficial/)