Nr. 6356/09.03.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale, respectiv decizii de impunere – 2021, pentru creanțe datorate bugetului local de către persoane fizice și persoane juridice,
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 09.03.2021.
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, ne puteti contacta la sediul nostru sau la numărul de telefon 021-457.40.91; 021-457.40.98 si e-mail: impozite@primariamagurele.ro.

ŞEF BIROU IMPOZITE ŞI TAXE,
Valiuc Maria

Consulta:
Decizii de impunere pentru creanțe datorate bugetului local de către persoane fizice

Decizii de impunere pentru creanțe datorate bugetului local de către persoane juridice