În conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unitatea adminitrativ teritorială Oraș Măgurele, cu sediul în Oraș Măgurele, Strada Călugăreni, nr. 2-4, Jud. Ilfov, reprezentată legal prin PRIMAR – Constantin Narcis Cătălin, anuntă publicul interesat asupra organizării dezbataterii publice pentru:

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Dezbaterile publice ale acestui proiect vor avea loc în data de 25.02.2020, ora 19:00, respectiv 26.02.2020, ora 19:00, la sediul Căminului Cultural și sunt deschise tuturor cetățenilor interesați de acest subiect

Proiectul de buget a fost afișat in data de 14.02.2020 la sediul Primăriei Orașului Măgurele.

Cetățenii Orașului Măgurele pot depune contestații privind proiectul de buget până la data de 29.02.2020.

Pentru participarea la dezbaterile publice privind proiectul de buget vă inscrieți folosind acest formular.