Unitatea administrativ teritorială a orașului Măgurele anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 6, 7, 8, 9, 10 din UATO Măgurele (Strazile Alunis, Codrului, Cerbului, Paunului, Vulturului, Soimului, Zorilor, Fabricii, Raului, Frunzei, Calugareni), începând cu data de 25.10.2021, pe o perioadă de 60 de zile, în locația: PRIMĂRIA ORAȘULUI MĂGURELE, strada Călugăreni, nr. 2-4, județul Ilfov, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare sau contestații ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alți deținători, la Comisia de Recepție de rectificare care își va desfășura activitatea la Primăria orașului Măgurele, strada Călugăreni, nr. 2-4, județul Ilfov, de luni până joi, între orele 10:00 – 15:00 iar vineri, între orele 09:00 – 13:00 și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Potrivit prevederilor Specificațiilor tehnice punctul 1.1 “În etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze documentele publice și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate”.