Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Orașului Măgurele acordă, tichete pentru sprijin educațional și tichete sociale, pe suport electronic, unor categorii defavorizate după cum urmează:

1.În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea elevilor defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe baza de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

se acordă tichete sociale pentru sprijin educațional, pe suport electronic, pentru:

  • elevii cei mai defavorizați din învățământul de stat preșcolar;
  • elevii cei mai defavorizați din învățământul de stat primar;
  • elevii cei mai defavorizați din învățământul de stat gimnazial.

Valoarea nominală a unui tichet social pentru sprijin educațional este de 500 lei/an școlar.

2. În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile prin Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

se acordă tichete sociale pentru mese calde, pe suport electronic, următoarelor categorii de persoane:

  • pensionari cu vârsta de cel puțin 75 ani care, conform taloanelor de pensie, beneficiază de indemnizație socială pentru atingerea pensiei minime garantate (800 lei);
  • persoane/familii fără adăpost, inclusiv cele evacuate;
  • familii cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

Pentru detalii suplimentare, contactați Serviciul Public de Asistență Socială la tel (021) 457-4098  sau la adresa de email asistenta.sociala@primariamagurele.ro .