𝐀𝐍𝐔𝐍𝐓̦ 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐄𝐒 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂!
Începând cu luna 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐚 𝐚𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑, Apă Ilfov 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎̆ 𝑝𝑟𝑒𝑡̦𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑝𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎̆ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑠𝑎̆, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎̆, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑎̆, 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑢𝑚 𝑠̦𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒-𝑒𝑝𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑎𝑔𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒.

Noile prețuri/tarife practicate începand cu luna februarie 2023 vor fi următoarele:
𝟲,𝟴𝟬 𝗹𝗲𝗶 𝗳𝗮̆𝗿𝗮̆ 𝗧𝗩𝗔/𝗺𝗰, 𝗽𝗿𝗲𝘁̦ 𝗮𝗽𝗮̆ 𝗽𝗼𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗮̆;
𝟳,𝟮𝟰 𝗹𝗲𝗶 𝗳𝗮̆𝗿𝗮̆ 𝗧𝗩𝗔/𝗺𝗰, 𝘁𝗮𝗿𝗶𝗳 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲-𝗲𝗽𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲.

Modificările de preț/tarife au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin decizia cu numărul nr.01/05.01.2023, în conformitate cu strategia de tarifare inclusă în analiza cost beneficiu a contractului de finanțare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Ilfov.
Decizia de majorare a tarifelor nu este o decizie arbitrară a Operatorului Apă Ilfov sau a Autorităților Locale beneficiare, ci este o conditionalitate pentru finantarea proiectului major în cadrul POIM.

Neaplicarea tarifelor în conformitate cu Strategia tarifară aprobată este prezentată ca o situație gravă de neîndeplinire a condiționalităților finanțării nerambursabile, consecința directă fiind rezilierea contractului de finanțare. Rezilierea contractului de finanțare înseamnă pierderea oportunităților de finanțare din fonduri U.E. și implicit a celor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov.

Actualizarea tarifelor în conformitate cu strategia de tarifare este practicată la nivel național de către toate companiile de servicii care implementează proiecte de investiții finanțate în cadrul #POIM.
Astfel, ajustarea tarifelor în conformitate cu strategia tarifară reprezintă condiție esențială pentru finanțarea și sustenabilitatea proiectului de investitii POIM, asigurând resursele necesare dezvoltării durabile a comunităților din județul Ilfov și a conformării României la Directivele Uniunii Europene.