În urma atenționării primite de la Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică, dar și în urma sesizărilor mai multor cetățeni, Primăria Orașului Măgurele a transmis, până în prezent, peste 10 notificări către proprietarii terenurilor unde au fost identificate culturi necontrolate de ambrozie (plantă-buruiană).

Prin aceste notificări, toate persoanele fizice sau juridice care dețin sau administrează terenuri pe raza orașului Măgurele, pe care au crescut necontrolat culturi de ambrozie, sunt somate să distrugă aceste plante.

Nerespectarea acestor notificări va atrage aplicarea măsurilor de sancționare a proprietarilor care dețin terenuri de pe care nu au eliminat această plantă, potrivit H.G. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal!

Vă avertizăm faptul că în ultima perioadă au fost formulate de către instituțiile abilitate,  numeroase îngrijorări referitoare la problemele de sănătate provocate de alergia la ambrozie.

Descarcă documentul

Conform Legii nr 348/2003 – Prevederii Speciale Privind Tăierea Nucilor din Categoria Pomi Răzleți

Art. 17

Cultura nucului din categoria pomi răzleți este supusă și următoarelor prevederi speciale:

a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecționat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta și cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice;

b) tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizațieimodel prevăzute în anexa nr. 3;

c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleți solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puțin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică și se aprobă de specialiștii direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București;

d) criteriile care stau la baza documentației în vederea autorizării tăierii nucilor răzleți/castanilor comestibili sunt:1. pomii sunt îmbătrâniți și prezintă ramuri uscate în proporție de 60% din coroană;

2. pomii sunt amplasați într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes național sau de interes al comunității locale;

3. pomii sunt amplasați pe aliniamentele drumurilor naționale și se pune în pericol siguranța circulației rutiere.

Art.28

Defrișarea fără autorizație a plantațiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafață mai mare de 0,5 ha, sau a plantațiilor de arbuști fructiferi cu o suprafață mai mare de 0,2 ha, precum și a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Descarcă documentul