Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice.În România, ambroziaeste răspândită în aproape toate zonele(cu excepția zonei dealurilor înalte și a zonei montane), preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline.

Ce sancțiuni se vor aplica pentru proprietarii/deținătorii/administratorii/beneficiariide terenuricare nu respectă prevederile legale?

Personalul împuternicit deprimar, polițiștii locali sau comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, după caz, efectuează două controale pe teren.

Primul control îl efectuează în perioada 1 –15 iulie a fiecărui anpe terenul aflat în perimetrul administrativ al localității, iar proprietarii care nu au aplicat măsurilede combatere sunt sancționați cu „Avertisment”.

Cel de-al doilea control este efectuat în perioada 16 –31 octombrie a fiecărui an și vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcțiicare nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce au primit sancțiunea de avertisment. În acest caz, persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 1.000lei la 5.000 lei iar persoanele juridice cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei

Descarcă documentul