Convocator sedință ordinară Consiliul Local – 29.09.2021, ora 16:00.