Convocator sedință ordinară Consiliul Local – 25.08.2021, ora 16:00.