În ședința din data de 27.11.2019, Consiliul Local al Primăriei Oraș Măgurele a aprobat anularea accesoriilor (majorărilor) aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018,  datorate bugetului local, dacă debitorii achită până la data de 15 decembrie 2019, obligațiile bugetare principale restante.

Pentru a beneficia de aceste facilități fiscale, debitorii trebuie, până pe data de 15 decembrie 2019 inclusiv:

➡️să achite integral toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local
➡️să achite integral toate obligațiile bugetare principale și accesoriile datorate bugetului local cu termene de plată cuprinse între 01 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv (până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor)


Programul de lucru cu publicul: Luni – Joi : 08.30 – 13.00 | 13.30 – 16.00