Pe fondul creșterii riscului de infectare cu noul coronavirus și urmare a Hotărârii Guvernului nr. 52/05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Comitetul pentru Situații de Urgență al Orașului Măgurele s-a întrunit astăzi la sediul Primăriei Orașului Măgurele. Au fost dezbătute și adoptate noi reguli, OBLIGATORII pentru întreaga comunitate.
În această perioadă, este important să fim cu toții conștienți că ține doar de noi să limităm răspândirea pandemiei de COVID-19, prin acțiuni responsabile, prin grijă față de familie, prieteni și colegi, prin respectarea recomandărilor specialiștilor și a normelor impuse atât de autoritățile centrale, cât și de autoritățile locale.
De aceea:
‼ Este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât aceasta să acopere nasul şi gura, de către toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise.

‼
Pentru a evita aglomerarea transportului public, toate firmele și instituțiile publice sunt obligate să-și organizeze activitatea și să-și desfășoare programul de lucru prin telemuncă sau muncă la domiciliu. Acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, programul de lucru trebuie organizat astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv, să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore.

‼
Toate activitățile didactice se vor desfășura doar în sistem on-line.

‼
Pe teritoriul orașului Măgurele este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 23.00 – 05.00.

‼
Prin excepție, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

‼
Atenție, însă:
(1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere;
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

‼
În orașul Măgurele ESTE INTERZISĂ organizarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.
!! Piețele agroalimentare pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

‼
Terasele amenajate în spații deschise pot funcționa cu respectarea regulilor și măsurilor de protecție sanitară pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19. Restaurantele din orașul Măgurele rămân deschise și funcționează potrivit normelor în vigoare la o capacitate de 30%.

‼
Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private sunt obligați să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00.

‼
Prin excepție, în intervalul orar 21.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

‼
Farmaciile, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
Toate aceste măsuri sunt valabile pentru următoarele 30 de zile, urmând ca o decizie în privința menținerii, eliminării sau modificării lor să fie luată în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19.