Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat lansarea, în perioada 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022, a primei sesiuni din acest an de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Fondurile disponibile pentru submăsura 4.1 sunt de 760.000.000 de euro, împărțite astfel:

125.000.000 euro pentru P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei – vegetal;
55.000.000 euro pentru P 4.1.2 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (vegetal), exceptând legumicultura și cartofii;
55.000.000 euro pentru P 4.1.3 – Condiționare și procesare în fermă și marketing – modernizare exploatație (zootehnic);
75.000.000 euro pentru P 4.1.4 – Tineri fermieri – achiziție utilaje;
240.000.000 euro pentru P 4.1.5 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – național;
60.000.000 euro pentru P 4.1.6 – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – montan;
100.000.000 euro pentru P 4.1.7 – Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare;
50.000.000 euro pentru P 4.1.8 – Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi-modernizare exploatație.
Pot aplica în cadrul acestui apel fermierii – (PFA, I.I., I.F., grup de peroane fizice, persoane sau grup de persoane juridice), societăți (SNC, SCS, SA, SCA, SRL, agricole, comerciale cu capital privat), cooperative agricole, institute de cercetare-dezvoltare precum și centre, stațiuni și unități de cercetare-dezvoltare și didactice, composesorate obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, grupuri și organizații de producători. SURSA http://www.fonduri-structurale.ro)
In acest caz avem cofinantare de 50% , iar in unele cazuri de 10-30%
-se pot inscrie la submasurile 6.1 tinerii fermieri cu 50-70.000 de euro fara cofinantare , pot accesa si fermele din mediul urban , domiciliul in UAT unde este ferma , iar daca are servici la o distanta maxima de 75 km
-se pot inscrie la submasura 6.3 ferme mici pentru 15.000 de euro, fara cofinantare , pot accesa si fermele din mediul urban , domiciliul in UAT unde este ferma , iar daca are servici la o distanta maxima de 75 km
-se pot inscrie lasubmasura 6.2 activitati nonagricole pentru 50-70.000 de euro fara cofinantare , doar daca au sediul social si punctul de lucru in mediul rural
-se pot inscrie la submasura 6.4 activitati nonagricole cu 200.000 de euro nerambursabili cu 10% cofinatare pentru activitati de producrie si 30% cofinantare turism , activitati recreationale , alte servicii si deasemenea doar daca au sediul social si punctul de lucru in mediul rural.

Descarca Anexa 8