Pentru terenurile aferente locuinței, care nu au fost cooperativizate și pentru care nu s-a solicitat reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate de către alte persoane, deținute fără documente, deținătorii sau moștenitorii acestora să poată solicita emiterea titlului de proprietate dacă figurează în registrele agricole, registrele cadastrale și în evidențele fiscale, (art I, pct.1 din Legea nr.231/2018 care vizează modificarea art .27 din Lg.18/1991)

Modificari legea fondului funciar nr.18/1991