Parohia Gherman, din satul Alunis, orasul Magurele, anunta depunerea unui proiect de reabilitare, restaurare si introducere in circuitul turistic real si virtual, a obiectivului de patrimoniu cultural de importanta locala, Biserica „Sfanta Treime” – Gherman.
In acest scop, Parohia va solicita fonduri nerambursabile in valoare de 2.641.211,260 lei din Programul Operational Regional, Axa prioritara 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Contributia solicitantului va fi de 2% din cheltuielile eligibile.