În termen de maxim 15 zile de la afișare, candidații admiși trebuie să depună la Registratura Consiliului Local al orașului Măgurele, declarația de intenție întocmită pe baza scrisorii de așteptări.

Proces verbal – evaluarea dosarelor candidatilor 

Scrisoare de așteptări