Consiliul local al Orasului Magurele anunță că perioada de depunere a dosarelor de candidatură privind evaluarea/selecţia prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. DISTRIBUŢIE APA SI CANALIZARE MĂGURELE S.R.L, este 10 noiembrie inclusiv.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de o zi lucrătoare de la data limită de depunere a acestora pe site-ul Consilului Local Măgurele.

Documente

ANUNŢ –  Consiliul de Administraţie al S.C. DISTRIBUŢIE APA SI CANALIZARE MĂGURELE S.R.L

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 1

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 2