Comunicat de presă

UAT Măgurele, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov, în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, contractul de finanțare cu titlul „REVITALIZARE ORAȘ MĂGURELE PRIN ÎNFIINȚARE PARC DUMITRANA”. Acest contract este finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 / Prioritatea de Investiții 5.2

Obiectivul proiectului
Constă în reconversia funcțională și reutilizarea unui teren degradat aflat în domeniul public al orașului Măgurele, localitatea Dumitrana, în suprafață totală de 60923 mp. Aici se va amenaja un parc destinat activităților recreative în care fiecare locuitor al orașului Măgurele poate alege fie să practice sporturi diverse pe cele 5 terenuri de tenis și multifuncționale prevăzute, să meargă cu bicicleta sau cu rolele pe pista special amenajată, să petreacă timp de calitate în mijlocul naturii admirând peisajul și vegetația odihnindu-se în pavilioanele speciale sau pe băncuțele dispuse pe aleile parcului, participând la evenimente culturale în cadrul teatrului, etc. Toate aceste facilități vor fi puse la dipoziția locuitorilor orașului și a oricarui vizitator în mod gratuit, fară taxe de acces sau tarife de vizitare.

Grupurile țintă vizate
Proiectul propus are o adresabilitate largă către toți locuitorii orașului Măgurele și a vizitatorilor acestuia având funcțiuni facile pentru toate categoriile : copii, tineri, vârstnici, persoane cu handicap, etc.

Bugetul proiectului
Valoarea totală a proiectului este de 20.519.335,26 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 11.526.077,18 lei, iar contribuția din bugatul național este de 2.593.367,37 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 58 luni. Cod SMIS 2014+ 116441
Persoana de contact : Gheorghe Camelia

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro