Primăria Orașului Măgurele, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul “Eficientizarea energetică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale din orașul Măgurele”. 

Acest proiect este finanțat în cadrul POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 3/Prioritatea de Investiții 3.1.A. 

Obiectivele proiectului constau în: 

Proiectul “Eficientizarea energetică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale din orașul Măgurele  ” are ca obiectiv general creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, ca urmare a implementării măsurilor de reabilitare și modernizare energetică. 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Scăderea anuală a emisiilor echivalente CO2 (kg CO2/m2/an) cu un procent mai mare de 40% față de emisiile inițiale; 
  2. Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) cu un procent mai mare de 40% față de consumul inițial;
  3. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire;
  4. Scăderea consumului anual specific de energie. 

Grupurile țintă vizate: 

Sunt reprezentate de: proprietarii de apartamente și familiile lor, care sunt organizați în Asociații de Proprietari, Primăria Orașului Măgurele, forța de muncă din domeniul construcțiilor, comunitatea locală, formată din locuitorii orașului Măgurele, mediul economic. 

Pachet I – blocuri

Bugetul proiectului:
Valoarea totalã a proiectului este de 17.074.654,23 lei,
din care valoarea finanţare nerambursabilã din FEDR este de 4.913.191,72,
iar contribuția din bugetul național este 1.228.297,93 lei.
Data de începere a proiectului: 20.09.2018
Data finalizãrii proiectului:30.12.2019
Cod SMIS proiect: 118152

Mai multe detalii despre proiect – AICI

Pachet II – blocuri

Bugetul proiectului:
Valoarea totalã a proiectului este de 11.812.407,24 lei,
din care valoarea finanţare nerambursabilã din FEDR este de 3.252.675,62,
iar contribuția din bugetul național este 813.168,91 lei.
Data de începere a proiectului: 03.09.2018
Data finalizãrii proiectului:31.12.2019
Cod SMIS proiect: 118200

Mai multe detalii despre proiect – AICI

Pachet III – blocuri

Bugetul proiectului:
Valoarea totalã a proiectului este de 7.447.158,30 lei,
din care valoarea finanţare nerambursabilã din FEDR este de 3.569.652,53,
iar contribuția din bugetul național este 892.413,13 lei.
Data de începere a proiectului: 23.07.2018
Data finalizãrii proiectului:31.12.2019
Cod SMIS proiect: 118225

Mai multe detalii despre proiect – AICI

Pachet IV – blocuri

Bugetul proiectului:
Valoarea totalã a proiectului este de 1.897.282,30 lei,
din care valoarea finanţare nerambursabilã din FEDR este de 655.133,30,
iar contribuția din bugetul național este 163.783,32 lei.
Data de începere a proiectului: 23.07.2018
Data finalizãrii proiectului:10.10.2019
Cod SMIS proiect: 118256

Mai multe detalii despre proiect – AICI

[responsivevoice_button voice=”Romanian Female” buttontext=”Listen to Post”]