Zeci de copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani din Măgurele s-ar putea bucura de prima creșă din oraș, ce urmează să fie realizată după model european. Primăria Orașului Măgurele, în parteneriat cu Grădinița nr. 1 Măgurele și Asociația Europas, a reușit să obțină, pe 27 iulie 2020, primul aviz către obținerea finanțării din fonduri europene a proiectului “#Măgurele – Educație de calitate pentru copiii de la 0 la 3 ani”. Mai exact, la finele lunii iulie, cererea de finanțare a proiectului din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cu termen final de implementare 2023, a fost admisă în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Acesta este primul pas către înființarea primei creșe din Măgurele. Potrivit proiectului, fondurile europene vor putea fi utilizate pentru închirierea unor spații adecvate și dotarea lor la standarde europene, astfel încât să le ofere celor mici cele mai bune condiții de educație antepreșcolară și de siguranță, dar și angajarea de specialiști calificați pentru învățământul antepreșcolar.

Faptul că nu este vorba despre construcția unei clădiri noi, ci despre închirierea unor spații care să poată fi amenajate corespunzător oferă autorităților locale posibilitatea de a crea, de a amenaja și de a deschide creșe în mai multe puncte din oraș, care să fie la îndemâna părinților. “Este o soluție sigură, mai rapidă, mai puțin costisitoare și mai ofertantă din punct de vedere al mobilității și al spațiilor care ar putea să fie utilizate în acest scop”, au explicat pentru “Pro Măgurele” specialiști care au lucrat la realizarea proiectului.

Proiect de aproape 1 milion de euro

În ultimii ani, orașul Măgurele a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare care presupune identificarea tuturor resurselor financiare pentru implementarea unor proiecte extrem de importante pentru întreaga comunitate. Astfel, Primăria Orașului Măgurele a identificat o oportunitate de finanțare în cadrul apelului POCU/664/6/2/Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome și pe cei din mediul rural.

În acest moment, în Măgurele nu există nicio unitate de învățământ care să ofere servicii de educație timpurie antepreșcolară copiilor cu vârste cuprinse între câteva luni și 3 ani. În plus, necesitatea unui astfel de proiect este menționată în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Măgurele, județul Ilfov 2017-2022, unde se precizează faptul că nu există la ora actuală o unitate care să ofere servicii integrate de îngrijire și educație copiilor de vârstă antepreșcolară, în contextul creșterii continue a populației orașului, în ultimii ani. Iar creşele oferă servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie a copiilor de vârsta antepreșcolară și asigură premisele pentru reîntoarcerea pe piața muncii a părinților, persoane active care găsesc, însă, cu dificultate o soluție pentru îngrijirea celor mici în perioada în care ei sunt la serviciu.

Suma necesară finanțării proiectului este de 4.757.649,39 lei (aproape 1 milion de euro), majoritatea bani europeni, cofinanțarea ce ar trebui să fie asigurată de autoritățile locale de la bugetul local fiind de numai 57.811,68 lei (aproximativ 12.000 de euro).

Cu aceste fonduri ar urma să fie create, amenajate, dotate – inclusiv din punct de vedere al specialiștilor, care vor urma cursuri de formare profesională și în cadrul proiectului  – grupe de creșă pentru minimum 54 de copii cu vârste de până la 3 ani.

Peste 100 de părinți și bunici vor beneficia de consiliere psihologică și educație parentală

Scopul proiectului este, așa cum arată și specialiștii care s-au ocupat de redactarea lui, “reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

De aceea, pe lângă micuții care vor principalii beneficiari ai proiectului, minimum 108 părinți și bunici din Măgurele vor primi, din partea specialiștilor implicați în derularea acestuia, consiliere psihologică și vor putea urma cursuri de educație parentală.

În plus, 50 de cadre didactice și aparținători vor fi formate pentru a le oferi celor mici cele mai bune condiții și noțiuni de educație antepreșcolară. Proiectul mai prevede acordarea a minimum 54 de kituri de igienă și sanitare pentru copii, amenajarea și dotarea a cel puțin 6 săli de grupă și a anexelor acestora, dar și acordarea unor subvenții părinților, pe durata celor 26 de luni de derulare a proiectului din bani europeni.

La capitolul “sustenabilitate” este de menționat faptul că Primăria Orașului Măgurele își va asuma susținerea grupelor de creșă pentru încă minimum 2 -3 ani după terminarea finanțării europene, conform necesităților comunității, cu intenția de a permanentiza aceste servicii educaționale, după cum se mai precizează în proiectul aprobat, în primă fază, de Ministerul Educației și Cercetării.