Educația de calitate nu poate exista fără investiții în infrastructura școlară și, mai ales, în siguranța copiilor și a cadrelor didactice. Iar pentru autoritățile locale din Măgurele educația și siguranța au reprezentat, în ultimii ani, și continuă să reprezinte una dintre principalele priorități, concretizată în cele mai importante investiții făcute, în ultimele trei decenii, în tot ceea ce înseamnă infrastructură școlară.

Astfel, în urma unor ample lucrări de modernizare și reabilitare, Grădinița cu program prelungit nr. 1 din Măgurele (str. Fizicienilor, nr. 28) a devenit una dintre primele instituții de învățământ din județul Ilfov care a primit autorizație de securitate la incendiu din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU). Anul trecut, școala generală și Liceul Teoretic “Horia Hulubei” au fost pregătite – prin investiții similare în modernizare, reabilitare și extindere – pentru obținerea avizelor de securitate ce urmează să fie eliberate de ISU.

Uși și ferestre rezistente la foc, hidranți noi și sistem de iluminat antipanică

Autorizația de securitate la incendiu nu se obține ușor, iar instituțiile pentru care sunt eliberate trebuie să îndeplinească condiții draconice, potrivit normativelor în vigoare. Doar în cazul Grădiniței cu program prelungit nr. 1, valoarea totală a investițiilor necesare s-a ridicat la 2.150.066 lei (aproximativ 445.000 de euro). Asta pentru că, pe lângă necesitățile impuse de obținerea autorizație ISU, a fost nevoie de ample lucrări de modernizare și reabilitare, în condițiile în care în unitatea de învățământ frecventată zilnic de aproape 300 de copii nu se mai investise serios de peste 30 de ani.

În plus, corpurile de clădire ale grădiniței (cel mai vechi construit în 1975 și cele mai noi, în 2000) au fost reabilitate și din punct de vedere energetic: podul a fost izolat termic, instalația electrică a fost modernizată, iar pentru încălzirea întregului ansamblu (care utiliza o centrală pe gaz și boiler) s-a apelat la energie regenerabilă (pompe de căldură apă-aer, care ar putea duce la realizarea unei economii de 18,15% și la o scădere a consumului unitar; panouri solare termice –menite să asigure necesarul de apă caldă menajeră pentru consum propriu în proporție de 21%, reducând consumul de apă caldă la 18.17 kWh/an.mp).

În privința normelor de securitate la incendiu, spațiul în care funcționează bucătăria a fost dotat cu o fereastră de desfumare (ochi mobil acționat electric); a fost îndepărtat lambriul din plastic, nerezistent la incendiu, de pe căile de evacuare și din săli; au fost schimbate ușile sălilor de clasă și sensul de deschidere a acestora, spre exterior. Până la reabilitare, ușile se deschideau spre interior și nu făceau decât să blocheze ieșirea în eventualitatea unui dezastru.

O serie de ferestre au fost desființate și au fost montate uși rezistente la foc timp de minimum 180 de minute, acolo unde este necesar (inclusiv pe holuri, la bucătărie, la arhivă, la bibliotecă, la mansardă); podul a fost termoizolat cu vată minerală (material care nu se aprinde); la mansardă, a fost realizat, de asemenea, un planșeu rezistent la foc; toți hidranții sunt acum funcționali, iar unitatea de învățământ a fost dotată cu sistem de iluminat de evacuare în caz de incendiu, sistem de iluminat antipanică și de evidențiere a hidranților de interior în toate spațiile.

Mai mult, pe ușile rezistente la foc de pe căile de evacuare au fost montate dispozitive de autoînchidere și spumă anti-incendiu, astfel încât, în cazul izbucnirii unui incendiu, spuma se expandează și blochează pătrunderea fumului în spațiul protejat. Acolo unde finisajele pardoselilor erau din linoleum, acesta a fost înlocuit cu linoleum ignifug, iar chepengul pentru accesul la podul clădirii a fost realizat astfel încât să reziste la foc timp de minimum 30 de minute.

În plus, a fost realizată o extindere a clădirii, cu pereți și planșee rezistente la foc, în care a fost montată o stație de pompare nouă. Măsuri similare au fost luate și pentru tabloul electric general.

Școala și liceul, pregătite pentru avizarea ISU

Urmând “rețeta” aplicată la Grădinița cu program prelungit nr. 1, anul trecut, prin investiții ce se ridică la 12.496.064 lei (aproximativ 2.584.000 de euro), autoritățile locale din Măgurele au modernizat, reabilitat și extins atât școala generală din oraș, cât și Liceul Teoretic “Horia Hulubei”, pe care le-au transformat în spații sigure și le-au pregătit pentru avizarea de securitate la incendiu.

Astfel, pe lângă amplele lucrări de modernizare și reabilitare, cele două instituții de învățământ beneficiază acum de noi instalații de hidranți, centrale anti-incendiu, senzori de fum apelabili în aceste centrale și butoane de panică, conectate direct la unitatea de pompieri. În plus, atât la școală, cât și la liceu au fost montate lămpi cu acumulator de tip “exit” și antipanică, uși rezistente la foc minimum 150 de minute și uși cu sistem “bară antipanică”, dar și cu sistem de autoînchidere și de control acces, ultimul fiind conectat la noul sistem de detecție a incendiilor de care beneficiază de acum clădirile.

Podul liceului a fost și el termoizolat cu vată minerală, clădirea beneficiind, de asemenea, de o nouă stație de pompare, separată de restul clădirii prin pereți rezistenți la foc și planșee cu aceleași proprietăți. S-a realizat și un hol nou, menit să separe stația de pompare de restul clădirii prin pereți cu rezistență la foc. Iar camera centralei are și ea pereți și planșee realizate din materiale incombustibile și o ușă cu sistem de autoînchidere.

Și instituțiile publice, sigure în caz de incendiu

 Lipsa investițiilor a făcut ca nu doar unitățile de învățământ, ci și instituțiile publice din Măgurele să aibă nevoie de modernizări urgente pentru a primi avize din partea ISU. Iar un exemplu în acest sens este chiar clădirea Primăriei Orașului Măgurele care risca să fie închisă în cazul în care nu ar fi fost pusă urgent în siguranță.

Astfel, pentru ca instituția să îndeplinească normele de funcționare, a fost realizată o instalație de defumare, podul a fost ignifugat, au fost montate uși rezistente la foc care se deschid spre exterior, pe căile de evacuare, iar ușile de la casa scărilor au fost dotate cu dispozitive de autoînchidere. De asemenea, ușa de acces în mansardă a fost înlocuită cu una rezistentă la foc timp de minimum 120 de minute, iar arhiva a fost protejată cu pereți din rigips rezistenți la foc. Compartimentări din pereți similari au fost făcute și pe căile de evacuare ale cădirii, rampa scării a fost separată de subsol printr-un perete rezistent la foc pentru 150 de minute, au fost montate corpuri de iluminat pentru evacuare, iar cablurile de alimentare ale acestora au fost înlocuite cu unele rezistente la incendiu. În plus, sistemul de hidranți a fost înlocuit, spațiile pentru aceștia au fost iluminate, iar cutiile, complet echipate (în fiecare cutie există câte o rolă furtun, robinet, hidrant).