Prima lună de vară a adus cu ea noi proiecte pentru dezvoltarea orașului Măgurele și pentru creșterea calității vieții celor care locuiesc aici. Unul dintre acestea este cel privind „eficientizarea termică prin reabilitarea clădirilor rezidențiale”, început cu doi ani în urmă în baza contractelor de finanțare din fonduri europene obținute de autoritățile locale.

Acum, lucrările de reabilitare continuă la blocurile O1 (str. Fizicienilor, nr. 18) și N4 (str. Fizicienilor, nr. 32). Ambele imobile au fost construite cu 47 de ani în urmă, în 1974, și au suferit transformări nu tocmai în sensul bun al cuvântului– unele cauzate de uzură, altele de intervenții realizate de unii dintre proprietarii de apartamente fără a avea, însă, la bază documentații tehnice aprobate.

Blocurile sunt reabilitate și modernizate acum cu fonduri alocate de Primăria Orașului Măgurele de la bugetul local, sumele totale ridicându-se la 1.497.300 de lei cu TVA inclus. Lucrările, care au început efectiv la finele lunii mai cu îndepărtarea vechilor materiale termoizolante de pe fațadele clădirilor, urmează să fie finalizate în următoarele 14 luni.

Eficientizarea termică reprezintă, după cum știm cu toții, o necesitate pentru toți cei care locuiesc în zona blocurilor. În primul rând, conduce la reducerea substanțială a costurilor de întreținere (cu până la 30-40%) și face apartamentele mai călduroase iarna și mai răcoroase vara. Mai mult, pentru că blocurile nu sunt doar reabilitate, ci și consolidate, locuitorii celor 40 de apartamente (câte totalizează cele două imobile) vor beneficia de mult mai multă siguranță. La toate acestea se adaugă creșterea valorii fiecărei proprietăți reabilitate.

Lucrările la fațadele blocurilor, finalizate. Urmează acoperișurile

Deoarece constructorul se bazează pe vremea bună, eficientizarea termică a blocurilor O1 și N4 se derulează, în această perioadă, în ritm alert. A fost finalizată deja reabilitarea fațadelor și se trece la pasul următorul: refacerea acoperișurilor.
Dar, ca să înțelegem cât de importante și de complexe sunt aceste lucrări și care era starea imobilelor, iată ce au subliniat, în studiile realizate, experții care au evaluat cele două imobile:
• Pereții exteriori ai clădirilor erau finisați cu tencuieli din praf de piatră, cu nuturi orizontale în dreptul planșeelor.
• Tâmplăria exterioară a ferestrelor și ușilor a fost initial dublă, din lemn, prevăzută cu două foi de geam simplu.
• Acoperișul actual este realizat sub formă de șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă zincată și este executat peste planșeul de beton armat de peste ultimul nivel. Șarpanta este executată cu pantele către interior, apa fiind direcționată către scurgerile pluviale inițiale ale terasei. Sistemul descris are deficiența că reține zăpada timp îndelungat, fapt ce a duc la corodarea tablei și solicită planșeul ultimului nivel cu sarcini neluate în considerare la momentul inițial, cumulându-se greutățile proprii ale șarpantei cu ale zăpezii. Totodată, podul rezultat nu are înălțimea necesară vizitării în scop tehnic, rezultând un spațiu ce poate deveni insalubru. În plus, realizarea acoperișului a fost executată fără autorizație de construire, neautorizată și neconformă din punct de vedere tehnic.
• Au fost efectuate lucrări neautorizate de reabilitare termică, prin termoizolații ale pereților exteriori cu polistiren expandat.
• În cazul unora dintre apartamente au fost realizate lucrări de modificare a parapeților inițiali (prin desfacerea mâinii curente metalice), lucrări realizate, de asemenea, fără autorizație de construire, care nu sunt conforme cu soluția tehnică a proiectului.

Prin urmare, pentru a soluționa toate problemele enumerate, dar și pentru a veni în sprijinul locuitorilor celor două imobile, lucrările executate constau în:
• înlocuirea tâmplăriei exterioare la camere și balcoane, inclusiv a ferestrelor de pe casele scărilor cu tâmplărie performantă energetic cu tocuri şi cercevele din PVC;
• izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat (EPS) care oferă multiple avantaje:
– are o greutate redusă, e uşor de prelucrat şi manipulat;
– conferă o izolaţie termică bună, ce reduce necesarul anual de energie;
– are o bună capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor de apă, lăsând peretele să respire;
– are o durată lungă de viaţă, nu se descompune sub influenţa microorganismelor;
– nu este considerat sursă de hrană pentru dăunători.
– este un produs reciclabil, nu degajă fluoruri/cloruri;
– deşeurile rezultate sunt reprocesate integral;
– nu afectează sănătatea: nu miroase și nu este iritant pentru piele.
• construirea de acoperișuri noi și montarea unor sisteme eficiente de colectare a apelor pluviale;
• instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, prin montarea, pe șarpantele blocurilor, a unor panouri solare fotovoltaice pentru spațiile comune: casa scării, hol, subsol, etc.;
• ventilarea naturală a podurilor, prin montarea de benzi de aerisire pe toate coamele învelitorilor;
• pentru respectarea cerințelor de securitate la incendiu, chepengurile prin care se va realiza accesul în podurile celor două blocuri vor fi metalice și rezistente la foc pentru 90 de minute;
• izolarea termică a planșeului de peste subsol;
• deoarece nivelul parterului este destinat spațiilor de locuit, și soclul va fi izolat termic cu plăci rigide de faţadă din polistiren extrudat, cu fețe striate, ignifugat, de 10 cm;
• toate balcoanele vor fi închise;
• înlocuirea instalațiilor electrice în spațiile comune (pe scări, pe holuri și în subsoluri);
• înlocuirea corpurilor de iluminat din aceste spații;
• repararea trotuarelor de protecție, pentru a elimina infiltrațiile la infrastructura blocurilor;
• pentru asigurarea protecției la supratensiuni atmosferice, vor fi montate instalații de paratrăsnet, echipate cu PREVECTRON;
• repararea și înlocuirea instalațiilor de apă și a celor de canalizare, din subsolul blocurilor până la căminele de branșament și alimentare cu apă.
Blocurile reabilitate acum se adaugă celorlalte 30 de blocuri din Măgurele reabilitate deja în baza proiectelor de eficientizare energetică cu finanțare europeană, finalizate anul trecut.