Pentru furnizarea serviciilor de evacuare ape uzate (canalizare) conform legislației în vigoare și a normativelor U.E., au fost necesare revizuirea și refacerea proiectului tehnic de apă și canalizare pentru orașul Măgurele. Luna aceasta a început execuția lucrărilor de canalizare pe tronsonul Vîrteju (str. București) – Nefliu – Măgurele (str. Milcov inclusiv).

În prezent, există un parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov pentru proiectul de reabilitare completă a Drumului Județean 401A, de la Jilava la Bragadiru. Acest proiect include reabilitarea drumului, execuția șanțurilor și a podețelor, precum și crearea trotuarelor. Întrucât se preconizează că lucrările pe DJ vor începe în vara anului 2017, administrația locală și-a propus până atunci finalizarea lucrărilor de apă și canalizare, începute în luna noiembrie a acestui an.

“Alimentarea cu apă și canalizare reprezintă o investiție în infrastructura de bază a oricărei comunități. Consider că aceste utilități vor contribui la creșterea calității vieții locuitorilor orașului nostru. Mă bucur că lucrările de canalizare pe tronsonul Vîrteju – Măgurele se vor desfășura înaintea reabilitării drumului județean, deoarece odată introduse aceste utilități, urmează construirea trotuarelor. În Măgurele, vom încerca, întotdeauna, să implementăm proiectele într-un mod coerent și eficient.”

      Narcis Constanin, primarul orașului Măgurele

Pentru celelate zone ale orașului în care nu există aceste utilități (fie există doar una din cele două sau nu există nici apă, nici canalizare), Primăria Orașului Măgurele, printr-o asociere cu Consiliul Județean Ilfov, are în vedere extinedera rețelei de apă și canalizare. Prin “Programul Operațional Sectorial Infrastructură Mare 2014-2020” se vor efectua următoarele investiții: racordare la sistemul de apă și canalizare, reabilitarea conductelor de aducțiune, a rezervorului de înmagazinare existent și cea a stației de pompare, stații de pompare de noi, branșamente și hidranți etc. 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.